Energiscenarier för Fredrikshavn och Göteborg

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Ida Adolfsson, Tomas Ekvall, Elin Eriksson

Keywords: Energiresurser, biomassa, biogas, solenergi, vindkraft, vågkraft, avfall, fjärrkyla

Year: 2014.0

Report number: C6

Authors: Karls Sperling, Lisa Bolin, Elin Eriksson, Tomas Ekvall, Ida Adolfsson