Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan.

Summary

This report is only available in Swedish but have an extended english summary.

Coworkers: Maria Ljunggren Söderman, Tomas Rydberg

Keywords: Förebyggande av avfall, avfallsminimering, återanvändning, kretsloppspark, materialåtervinning, energiutvinning, återvinningscentral, grovavfall, livscykelanalys

Year: 2011.0

Report number: B1958

Authors: Maria Ljunggren Söderman, David Palm, Tomas Rydberg