Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Carl Jensen, Momina Bibi, Tomas Rydberg

Keywords: Materialåtervinning, plast, farliga ämnen

Year: 2012.0

Report number: B2031

Authors: Momina Bibi, Hanna Andersson, Carl Jensen, Tomas Rydberg