Utvärdering av förändrad demontering och återvinning av uttjänta fordon i Sverige

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Carl Jensen, Maria Ljunggren Söderman, Tomas Rydberg

Keywords: Bilåtervinning, demontering, fragmentering, fluff, mekanisk demontering

Year: 2012.0

Report number: B2068

Authors: Carl Jensen, Johan Felix, Maria Ljunggren Söderman, Sara Alongi Skenhall, Tomas Rydberg