Robust LCA: Typologi över LCA-metodik - två kompletterande systemsyner

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Lars-Gunnar Lindfors, Tomas Ekvall, Martin Erlandsson, Kristian Jelse

Keywords: Bokförings-LCA, entydig, ISO 14044, koncensus, konsekvens-LCA, livscykelanalys (LCA), metodval, produktjämförelse, robust, systemperspektiv

Year: 2014.0

Report number: B2122

Authors: Martin Erlandsson, Tomas Ekvall, Lars-Gunnar Lindfors, Kristian Jelse