Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Tomas Ekvall

Keywords: Samhällsekonomisk analys, textil, styrmedel, åtgärder

Year: 2014.0

Report number: B2132

Authors: Haben Tekie, David Palm, Tomas Ekvall, Patrik Söderholm