Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Tomas Ekvall, Steve Harris

Keywords: Textil, LCA, återanvändning, återvinning, värdering, etappmål

Year: 2014.0

Report number: B2133

Authors: David Palm, Steve Harris, Tomas Ekvall