Ökad återvinning av hushållens platsförpackningar

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Tomas Ekvall, Åsa Stenmarck

Keywords: Återvinning, plastförpackningar, samhällsekonomisk bedömning

Year: 2013.0

Report number: B2142

Authors: Tomas Ekvall, Åsa Stenmarck, Stefan Åström