Hur tillfrisknade sjöarna? Sammanfattning av Naturvårdsverkets RR-(Reningsverk-Recipient) undersökning.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: sjö, sammanfattning, recipient,tillfriskningsstudier

Year: 1985.0

Report number: A447

Authors: Curt Forsberg, Sven-Olof Ryding

Published in: Vatten 41, 1, 1985