Lagans Vattenvårdsförening 30 år

Summary

Beskrivning av avrinningsområdet. Om sjöar och vattendrag - en kort ekologisk beskrivning. Vattenkontrollen. Beskrivning av vattenkvaliteten. Beskrivning av ämnestransporter. Lagans Vattenvårdsförenings roll i framtiden.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: rinnande vatten,hydrologi, topografi, geologi, försurning, markanvändning, näringsämnen, organiska ämnen, kväve,fosfor, metaller, fisk, vattenreglering

Year: 1985.0

Report number: A494

Authors: Per-Olof Skoglund, Sven-Olof Ryding

Published in: Lagans Vattenvårdsförening, Värnamo kommun., Lagans Vattenvårdsförening, jubileumsskrift 1985.