Recipientkontroll vatten. Metodunderlag.

Summary

Inom naturvårdsverkets arbete med allmänna råd för recipientkontroll i vatten har utarbetats en rad dokument, som utgör grunden för de metodmässiga avsnitten. Dessa behandlar hydrologi, vattenkemi, växt- och djurplankton, bottenfauna, fisk, sediment och kontroll i jordbruksområden. Underlagsmaterialet presenteras här i sin helhet för en mer detaljerad beskrivning samt för att ge en bakgrund och härledning till metoderna och dess tillämpningsområden. Dessutom ingår förslag till presentation och tolkning av framkomna resultat.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: recipienter,recipientkontroll, vatten, metodunderlag, hydrologi, kemi, växtplankton, djurplankton, bottenfauna,fisk, sediment, jordbruksområden

Year: 1985.0

Report number: A499

Authors: N Brink, H Cederwall, A Gustafson, T Lindell, E Neuman, G Persson, Sven-Olof Ryding, B Svensson, T Wiederholm, A Wilander, E Willén, T Willén

Published in: Naturvårdsverket, Solna, Naturvårdsverket Rapport 3075, 1985