Ringsjöområdet - midtpunkt for svensk forskning og debat om landbrugets indflydelse på miljöet

Summary

Landbruget er gennem de seneste år kommet i centrum for diskussionen omkring de store naeringsstofmaengder som forurener söerm vandlöb og kystområder. Trods milliardinvesteringer til udbygning af forbedrede renseanlaeg gennem hele tiåret 1970-80 og en på viselig formindskelse i punktkildebelastningen, er alarmerende rapporter fra hele Sverige strömet ind om öget tilgroning, fiskedöd, opblomstring af giftige alger m.m. Store problemer står således tilbage vedrörende den dårlige vandkvalitet, der er en fölge af for rigelig tilförsel af naeringssalte. Dette er saerligt udtalt i landbrugsområder.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: sjöar, rinnande vatten, hav, ytvatten,lantbruket, punktkällor, belastning, alger, kväve, fosfor

Year: 1985.0

Report number: A576

Authors: Magnus Enell, Sven-Olof Ryding

Published in: Vand & Miljö. Nr 6. December 1985. 2. Årgång.