Miljöbedömning av energibärare - vägledning för livscykelanalyser

This report is only available i Swedish. English summary is availble in the report.

Coworkers: Tomas Ekvall

Keywords: miljövärdering, livscykelanalys, lca, metod

Year: 2018.0

Report number: C361

Authors: Tomas Ekvall