30 ÅR AV SAMARBETE MED KINA

Gao Si och Juanjuan Yao på IVL:s kontor i Beijing.

 

2016 var ett speciellt år – IVL firade 50 år, men också att det var 30 år sedan IVL startade sitt samarbete med Kina. IVL:s platschef i Beijing, Gao Si, har sett IVL:s verksamhet i Kina utvecklas och växa under åren. På kontoret i Beijing finns nu elva anställda. I Kina växer miljömedvetenheten fram och ansträngningar för att minska landets miljöproblem ökar.

– IVL har gjort stora framsteg i Kina under dessa 30 år. Då var vi pionjärer. Det fanns knappt några pengar och inget kunnande. Det var IVL som var läraren och Kina var studenten. Men under tiden har Kina utvecklats och då blir projekten annorlunda. Det blir mer av partnerskap där vi lär av varandra. Bland annat har vi nyligen haft ett projekt i provinsen Guizhou som handlat om att förbättra människors miljörättigheter, säger Gao Si.

Vad kan Sverige och Kina lära av varandra?

– Massor. Kina är ett stort land som satsar långsiktigt, och som har visat sig kunna ta hand om en stor befolkning under kristider. Sverige är å sin sida ett starkt nordiskt land med innovationsförmåga och som ligger i framkant inom grön teknologi. Områden som luft, vatten och avfall, här kan vi hitta många samarbeten. Bortom tekniken finns också det svenska miljötänkandet och det kan vi lära oss mycket av i Kina. Det är därför vi har börjat betona mer av detta genom utbildning och kunskapsöverföring.

Vad är det viktigaste IVL gör i Kina just nu?

– Vi har ett antal joint venture projekt för att förbättra vatten- och luftkvaliteten. En av de mer intressanta saker vi gjort på sistone är att etablera ett laboratorium för övervakning och analys av luftkvalitet. Det är ett samarbete mellan IVL och den kinesiska vetenskapsakademin för miljövetenskap, CRAES, med flera. Satsningen har aktivt stöd av Kinas regering. Så det är stort.

– En annan milstolpe under året var vårt program om matavfall. Matavfall är ett växande problem i Kina, det leder till ett enormt slöseri med vatten, mark och energi. I november arrangerade vi en konferens i Beijing – ett initiativ för att främja kunskapsutbyte om hur vi kan minska matavfallet. Konferensen lockade stor publik och fick mycket uppmärksamhet i media. Det visar vilket enormt intresse som det finns för den här frågan i Kina, både från myndigheternas och från allmänhetens sida.