FORSKNING OM FOTOKEMISK SMOG I KINA

Under de senaste åren har problemen med höga halter av luftföroreningar i Kina rönt allt mer uppmärksamhet och frågan står nu högt upp på den politiska agendan. Smogen i Kina tycks också ha andra egenskaper än den i Europa och USA och därför krävs också andra åtgärder.

Forskningsprojektet Photosmog fokuserar på hur man kan motverka smogen i Kina. Luften i två områden undersöks; Bejing och Hong Kong. Regionerna tillhör olika klimatzoner, har olika typer av fotokemisk smog och myndigheterna har olika åtgärdspaket för att bemöta luftföroreningarna på respektive ställe. – I Kina tycks man ha en mix av både så kallad Londonsmog som uppstår bland annat genom kolförbränning, och fotokemisk smog med bland annat ozonbildning och sekundär partikelbildning som uppstår under inverkan av starkt solljus. Vi vill försöka kartlägga dessa ämnen och förstå dynamiken sinsemellan, säger Åsa Hallquist på IVL. Hon forskar inom atmosfärskemi och har under året varit långa perioder i Beijing och Hongkong för att mäta luftföroreningar.