RENARE VATTEN I TIANJIN BINHAI

Binhai, officiellt känt som Tianjin Binhai New Area (TBNA), är ett nyutvecklat statligt tillväxtområde i Kina. Området ligger vid kusten i Bohai öster om Tianjins huvudsakliga stadsområde, en zon med rika naturresurser och stora våtmarker med höga naturvärden. Tillväxten bromsas dock av svåra miljöproblem som brist på rent vatten.

IVL leder, tillsammans med den kinesiska samarbetspartnern TAES, projektet Renare vatten i TBNA (Tianjin Binhai New Area). Projektet är en del av programmet EU China Environmental Sustainability Program (ESP) som syftar till en hållbar vattenhantering i kuststäderna i Haiflodens avrinningsområde. Tianjin Binhai är ett nyutvecklat statligt tillväxt-område. På grund av områdets snabba industrialisering och urbanisering står de lokala vattenmyndigheterna inför komplexa utmaningar med klimatförändringar, vattenbrist, föroreningar och försämrade ekologiska värden. Projektet ska föreslå policyförändringar, tekniska åtgärder för att minska föroreningsbelastningen på vattensystemet och ekologisk restaurering för att återskapa ekosystemtjänster för naturlig vattenrening.