SVENSKA BIOGASLÖSNINGAR I TIANJIN

Tianjin

Foto: Anette Andersson

Intresset för svenska biogaslösningar är stort i Kina. I mångmiljonstaden Tianjin har ett svenskt konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania, Xylem Water Solutions och miljöteknikföretaget Malmbergs tagit fram ett koncept för hur staden kan införa hållbara transportlösningar.

Intresset för svenska biogaslösningar är stort i Kina. I mångmiljonstaden Tianjin har ett svenskt konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania, Xylem Water Solutions och miljöteknikföretaget Malmbergs tagit fram ett koncept för hur staden kan införa hållbara transportlösningar. Med rätt teknik kan stadens reningsanläggningar, förutom återanvändningsbart avloppsvatten, även generera ett överskott av energi, bland annat biogas och näringsämnen. Avloppsslam och organiskt avfall kan omvandlas till biogas samtidigt som avfallet tas om hand. Biogasen som produceras kan sedan användas till att driva stadsbussar. Den lösningen för att förbättra stadsluften intresserar Tianjin har nu startat ett demonstrationsprojekt för 50 bussar som ska drivas av lokalt producerad biogas.