Så tycker våra medarbetare

Under 2017 har IVL fortsatt att ordna mentorskapsprogram och projektledarutbildning för medarbetarna. Lokalfrågorna har varit i fokus i och med renoveringen av kontoren i både Göteborg och Stockholm. Några medarbetare har delat med sig av sina tankar kring en del av dessa områden.

Cecilia Hult, arbetar som projektledare inom hållbar mobilitet i Göteborg:
– Mentorskapsprogrammet är en jättebra möjlighet för oss juniorer att utvecklas och växa in i IVL. Övergången till aktivitetsbaserad arbetsplats är inte helt smärtfri, vilket både IVL och många andra upplever. Men det ska bli roligt med nya, fräscha lokaler!
– Jag tror att IVL kan lära sig mycket av ett mer aktivt jämlikhetsarbete. Det är viktigt eftersom social hållbarhet får mer och mer uppmärksamhet i samhället och bland våra kunder.

Annamaria Sandgren, arbetar med klimat, hållbarhet och energi vid kontoret i Malmö:
– När det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor ligger IVL bra till. Jag upplever att kvinnor och män har samma status. Det är egentligen inget man funderar över, utan det är självklart.  IVL är ju en plats där välutbildad medelklass dominerar så när det gäller jämlikheten kanske vi ibland måste tänka till lite extra i våra projekt.

Albin Pettersson, projektledare inom livs-cykelanalys/miljömanagement, Göteborg:
– Både mentorskapsprogrammet och projektledarutbildningen har varit viktiga för mig. Det är bra att få ta del av erfarenheter från seniora kollegor, få möjlighet till reflektion och lärande och att diskutera utmaningar man ställs inför som "ny" medarbetare på IVL. Det är skönt att veta att man har stöd från en senior kollega utöver sin chef.
– Jag gick nyligen en projektledarutbildning  med fokus på att hantera projektgrupper, konflikter och liknande. Kursledaren delade med sig av sina erfarenheter men vi fick även mycket tid att diskutera med varandra och relatera till situationer som vi hamnat i.

Magnus Rahmberg, gruppchef vid kontoret i Stockholm:
– Mentorskapsprogrammet leder till en positiv, tillåtande och reflekterande kultur. Det bidrar
också till att skapa gemenskap och samhörighet på IVL.

Gao Si, gruppchef, Beijing, Kina:
–  IVL to me is a second family, where I grow and develop in a more positive and confident direction. In IVL, I met not only colleagues, but good friends, and sometimes I even feel like being with family members. You can choose your own way of development within IVL flexibly, which suits me quite well. Over the years, trust is built up mutually.

Marta Segura Roux, doktor i kemi, arbetar med luftföroreningar och åtgärdsstrategier, Göteborg:
– Mentorskapsprogrammet och projektledar-utbildningen är bra initiativ. Men vi skulle även behöva kurser om att hantera stress på jobbet och hur man kan arbeta mer effektivt, inte minst i vårt program för tidrapportering samt Word och Excel. När det gäller lokalerna tycker jag det vore bra att ha ett plank i köket där alla
kan ta del av nyheter, kommande konferenser, sociala och kulturella aktiviteter.