Farliga ämnen måste fasas ut vid återvinning

IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige har studerat ett antal kemikalier i varor – bland annat freoner i byggisolering, mjukgörare i PVC och flamskyddsmedel i hushållsplast – för att se vart de tar vägen i avfallshanteringen.

– Bättre kunskap på det här området kan leda till säkrare och ökad materialåtervinning eftersom oönskade kemikalier effektivare kan tas bort ur kretsloppet, säger Elin Belleza, avfalls- och kemikalieexpert på IVL.

I rapporten Rätt sak till rätt behandling lyfter de fram att bättre spårbarhet av kemikalier i produkter skulle kunna bidra till att rätt sak hamnar på rätt plats i avfallshanteringen och göra att produkter som bör hanteras separat på grund av sitt kemikalieinnehåll inte blandas med annat avfall.

En utmaning är alla de produkter som finns i samhället i dag, som har lång livstid och som kommer till avfallsledet många årtionden efter att de tillverkades. Dessa produkter var vid sin tillverkning ofta "giftfria", men kan innehålla kemikalier som vi i dag vill fasa ut ur kretsloppen. En annan utmaning är importerade varor, bland annat plastprodukter och
lågpriselektronik som man sett kan innehålla ämnen som är förbjudna i Sverige.