IVL blir delägare i Rent Dagvatten

I april förra året blev IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetspartner och delägare i företagsgruppen Rent Dagvatten.

Rent Dagvatten är en företagsgrupp som utvecklar helhetslösningar och hjälper kommuner, företag, fastighetsägare och andra att uppnå en långsiktigt hållbar dagvatten-
hantering.
– Dagvatten är ett växande problem men också en möjlighet i en värld med snabb
urbanisering och förändrat klimat. Vi vill gärna utveckla vår verksamhet inom detta område tillsammans med Rent Dagvatten som etablerat sig som en viktig kunskapsplattform för helhetslösningar och utbildning inom området, säger Mikael Olshammar, ansvarig för dagvattenfrågor på IVL.