KLIMATNYTTAN AV SECOND HAND

Tyger

På uppdrag av Schibsted Media Group har IVL räknat ut vilken potentiell miljönytta som begagnathandeln på fem av medie-koncernens marknadsplatser bidrar med. Genom att handla begagnat i stället för att köpa nytt kan 12,5 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in under ett år visar beräkningarna.

Handeln på Blocket bidrar till en potentiell besparing på 0,8 miljoner ton koldioxid – samma mängd som Stockholms biltrafik släpper ut på ett år.

Resultatet bygger på statistik från Blocket i Sverige och dess motsvarighet i Norge, Frankrike, Italien och Spanien. Tillsammans har dessa annonssajter 46 miljoner unika besökare varje månad. Beräkningarna bygger på antagandet att de produkter som säljs och köps på marknadsplatserna ersätter produktionen och transporten av nya, samt att de sålda varorna inte blir avfall.