MILJÖSMART ATT ÅTERVINNA AVLOPPSVATTEN

Att återvinna avloppsvatten är både miljösmart och kostnadseffektivt. Det visar ett forskningsprojekt som IVL genomfört tillsammans med teknikföretaget Xylem.

Med rätt teknik kan avloppsvatten bli så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri.

I projektet har man kombinerat åtta olika reningssystem, bland annat ozonbehandling. Systemen har sedan testats och optimerats på Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm i samarbete med ett antal fullskaleanläggningar runtom i världen.

– Genom att återvinna avloppsvatten kan vi möta många av de utmaningar som finns i samhället vad gäller vattenförsörjning. Med minskade grundvattennivåer, ökade kostnader för att rena färskvatten och vattenbrist på grund av miljöförstöring har den här frågan aldrig känts viktigare än nu, säger Christian Baresel på IVL.