Nu tas ett helhetsgrepp om mikoplast i Östersjön

Hur skadliga är mikroplaster, hur mycket finns i Östersjön, vilka är källorna och hur kan vi stoppa tillförseln? Projektet Micropoll som finansieras genom Östersjöprogrammet Bonus tar ett helhetsgrepp på frågan.

Mikroplaster kan kommaut i havsmiljön via avloppsvatten som inte renas tillräckligt bra. Moderna svenska reningsverk kan släppa ut stora mängder mikroplaster när ledningsnätet eller reningsverken är överbelastade, till exempel i samband med kraftiga regn och snösmältning.
– I Micropoll tittar vi på olika alternativ för hur dessa sidoströmmar kan hanteras för att minska belastningen av mikroplaster, säger Christian Baresel på IVL.
Flera av testerna kommer att utföras på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.