NY METOD SKA RENA BORT LÄKEMEDEL REDAN I TOALETTEN

Många läkemedel är svårnedbrytbara. De passerar igenom dagens avloppsreningsverk och hamnar i vattenmiljön, ibland i skadliga nivåer.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala testas en ny teknik att rena bort läkemedelsrester direkt i toalettstolen. Tekniken bygger på enzymer som är skräddarsydda för att bryta ner olika läkemedel.

Det är samma sorts enzymer som bildas hos bakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Bakom metoden står företaget Pharem Biotech som testar och optimerar tekniken på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk.

– Om vi kan använda enzymer direkt vid stora punktkällor som sjukhus och äldreboenden kan vi också göra nedbrytningen av läkemedelsrester mer effektiv, säger IVL:s Christian Baresel, projektledare vid Hammarby Sjöstadsverk.