NYA UPPGIFTER OM MATAVFALLET I EUROPA

Vi slänger i snitt 173 kilo mat per person och år i Europa. Det visar nya siffror från EU-projektet Fusions som IVL deltar i.

Totalt i EU handlar det om 88 miljoner ton matavfall som hamnar i soporna. Det största bidraget står hushållen för. Fortfarande finns dock stora luckor kring matavfallsdata. För att förbättra rapporteringen har man i projektet även tagit fram en manual som ska hjälpa berörda myndigheter i EU-länderna att införa standardiserade mätningar av matavfallsmängder.

– Med EU-gemensamma sätt att mäta matavfallsmängder kommer det att bli lättare att prioritera och sätta in förebyggande insatser för att minska matavfallet, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.