Smarta städer kan värma sig själva

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Det IVL-ledda EU-projektet Reuseheat som startade 2017 ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflöden som finns i stadsmiljöer.

Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

– Ett värmesystem som kan tillvarata den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden är en pusselbit för att bygga en smart stad. Städerna skulle kunna vara självförsörjande på värme, säger IVL:s Kristina Lygnerud, programansvarig för Reuseheat.

I projektet deltar 16 parters från flera europeiska länder. Det finansieras genom EU:s ramprogram för forskning
och innovation Horisont 2020 och har en budget på fem miljoner euro.