STÖRSTA UTMANINGEN FÖR KOLDIOXIDNEUTRALT NORDEN

I maj lanserades Nordic Energy Technology Perspective 2016 – en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation.

Rapporten visar att de nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att politikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot på transportområdet.

Särskilt svåra är processutsläppen från stål- och cementtillverkning. För att bli av med dessa krävs antingen stora teknikgenom brott, eller att utsläppen avskiljs och lagras i marken.

Transportsektorn, som står för mer än 20 procent av Nordens växthusgasutsläpp, går att göra fossilfri med en kombination av elektrifiering, biodrivmedel, smartare stadsplanering och mobilitetslösningar. Men tempot i omställningen behöver skruvas upp ordentligt.

– Här finns massor av politiska verktyg vi vet fungerar och som kan användas mer. Infrastruktur satsningar måste bättre hänga ihop med klimatmålen, fordonsskatter bör differentieras ytterligare och villkoren för förmånsbilar ses över, för att ta några exempel, kommenterade Markus Wråke som var ansvarig för den svenska delen av rapporten.