TRYGGARE OMRÅDEN NÄR BOENDE INVOLVERAS

Att involvera de boende i förnyelsen av bostadsområden kan skapa trygghet och engagemang. Det visar projektet Suburban Lab.

I Stockholmsförorten Alby har invånarna fått delta vid utvecklingen och genomförandet av flera förnyelseåtgärder i bostadsområdet. En sådan åtgärd har varit att förbättra belysningen längs en gångsträcka på Albyberget.

– Känslan av trygghet har ökat längs gångvägen samtidigt som energiförbrukningen har halverats med hjälp av ny LED-teknik, säger Anja Karlsson, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.