Tusen miljövarudeklarationer registrerade

Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet registreringar i det internationella EPD-systemet, Environmental Product Declaration.

Systemet förvaltas sedan 2014 av EPD International AB, ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Under hösten 2017 registrerade bolaget sin tusende miljövarudeklaration.

– Det här är fortsättningen på en trend som vi sett i flera år. Det behövs information som på ett transparent sätt visar miljöpåverkan över hela livscykeln, säger Kristian Jelse, programansvarig för det internationella EPD-systemet.

Byggprodukter ökar mest vad gäller miljövarudeklarationer är byggprodukter, därefter följer livsmedel.
Det senaste året har det dykt upp nya, spännande kategorier, bland annat har flygplan, skor och hissar miljövaru-
deklarerats.

I det internationella EPD-systemet finns nu produkter och tjänster från 37 olika länder registrerade. Under 2017 har bolaget utökat sina internationella samarbeten med organisationer i Indien och Brasilien. Systemet förvaltas sedan 2014 av EPD International AB, ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet.