Filmen om IVL

Följ med IVL och Sveriges miljöhistoria på en resa från 1966. Många tidigare miljöproblem har fått lösningar, och framtidens problem har vi redan börjat forska om – från vetenskap till verklighet. Hör om vår historia, vad vi gjort och hur vi ser framåt för att skapa ett hållbart samhälle.

IVL Svenska Miljöinstitutet

1966 grundades IVL, institutet för Vatten- och luftvårdsforskning, staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut.