Kort om IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut. Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL.

Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Med basen i Sverige och Europa bedriver vi FoU-verksamhet även i andra delar av världen, i synnerhet i Kina och Indien.

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver både forsknings- och konsultverksamhet. Forskningen är dels samfinansierad av staten och näringslivet, dels anslagsfinansierad genom statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser och EU. Konsultverksamheten omfattas av såväl kortare konsultinsatser som mer omfattande nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Omsättning: 274 MSEK (2015)
Resultat efter finansnetto: 5,4 MSEK (2015)
Antal anställda: Cirka 230 personer
Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö och Beijing, Kina
Dotterbolag: Basta Online AB, EPD International AB och IVL Environmental Technologies Company Ltd i Beijing. Och därutöver joint-venture-bolaget SEC i Kina.