Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har sin bas i Sverige och Europa men kunderna finns i hela världen, inte minst i Kina där IVL har haft verksamhet sedan 1986.

IVL, som bildades 1966, ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. Bolagets och stiftelsens styrelser sätts samman av staten och näringslivet. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982.

Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, även av dotterbolagen Bastaonline AB, EPD International AB, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd och joint venture-bolaget SEC i Kina. Tillsammans med KTH äger IVL pilot- och testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk.