Ledningsgrupp

Tord Svedberg
Vd

Östen Ekengren
Vice vd

Mats Ridner
Administrativ chef

John Munthe
Forskningschef

Anna Jarnehammar
Enhetschef Affärs-
utveckling och marknad

Elin Eriksson
Enhetschef Organisationer
produkter och processer

Mona Olsson Öberg
Enhetschef Naturresurser
och miljöeeffekter

Karin Sjöberg
Enhetschef Luftföroreningar
och åtgärdsstrategier

Jenny Gode
Enhetschef Klimat och
hållbara samhällssystem

Louise Gauffin
Kommunikationschef

Anna Westberg
HR-chef

Adjungerad

Jenny Arnell
Kvalitet- och miljöchef