Styrelse

IVL:s styrelse är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning inom ramen för aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Annika Helker Lundström
Ordförande
Nationell miljösamordnare

Anders Björk
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Christer Forsgren
Direktör
Stena Metall

Karin Byman
Senior rådgivare Energi 
IVA

Johan Kuylenstierna
VD
Stockholm Environment Institute

Pernilla Bengtsson
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Peter Nygårds
Ordförande SIVL

Bo Olsson
Chef innovations- och
säkerhetsfrågor
IKEM

Gunilla Saltin
VD
Södra Cell

Maria Ågren
Generaldirektör
Transportstyrelsen

Suppleanter

Hanna Ljungkvist
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet

Pär Larshans
Hållbarhetschef
Rang-Sells

Maria Ohlman
Departementsråd
Miljödepartementet

Linda Åmand
Personalrepresentant
IVL Svenska Miljöinstitutet