Evenemang 2017-10-05

Östersjöseminarium 2017

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har fått Östersjön att må dåligt. Den 5 oktober håller IVL Svenska Miljöinstitutets sitt årliga Östersjöseminarium – en mötesplats för företag, organisationer, kommuner och myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

IVL:s Östersjöseminarium är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion om miljöteknik, dagvatten, spillvatten, sjöfart, drivmedel, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.
Genomför ni eller är intresserade av att genomföra projekt och nya satsningar kopplade till hållbar utveckling i Östersjöregionen – då är detta konferensen för er. 

Program kommer att presenteras inom kort.


Information och anmälan