IVL skapar nytta för kunder och miljö

IVL:s mål är att skapa nytta – både för miljön och för våra kunder. Vi vill stärka svensk konkurrenskraft genom att stödja företag och myndigheter i deras hållbarhetsarbete. Det säger IVL:s styrelseordförande Annika Helker Lundström.

Annika Helker Lundström, IVL:s ordförande

"Tack vare den kompetens som finns inom IVL kan vår forskning fortsätta att leda till ett beteende som är positivt för miljön. "

IVL:s strategi ligger fast: med vår starka kompetens inom hela miljöområdet och vår närhet till kunderna ska vi leverera nytta, såväl direkt till våra kunder som strategiskt för att nå vår vision om ett hållbart samhälle.
Affärsmässighet har stor betydelse för IVL:s verksamhet. Det innebär att vi utgår från kundens behov, levererar rätt
kvalitet samt skapar lönsamhet genom kostnadseffektiva och strategiska vägval. För våra kunder är IVL en strategisk partner som kan tillhandahålla helhetslösningar och värdefull miljökunskap.

Genom att fokusera på samhällsnyttan av IVL:s arbete och placera den i ett större sammanhang kan vi bredda vårt erbjudande för framtiden. Med utgångspunkt i vårt oberoende, vår trovärdighet och vår helhetssyn ska vi vara ett självklart val och bidra till att skapa en långsiktig och hållbar samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

En av grundpelarna för IVL:s verksamhet är just denna samverkan mellan staten och näringslivet. Det är viktigt att den vårdas och utvecklas. Därför ska vi arbeta vidare för att skapa samverkan mellan branscher. Vi kan använda synergier mellan privat och offentlig verksamhet som gagnar en hållbar tillväxt. För att nå våra långsiktiga mål och uppnå vår vision måste vi fortsätta att växa, men hela tiden agera inom bolagets uppdrag enligt ägardirektivet och behålla IVL:s oberoende och trovärdighet.

Tack vare den kompetens som finns inom IVL kan vår forskning fortsätta att leda till ett beteende som är positivt för miljön. När regler och lagstiftning på miljöområdet förändras kan vi hjälpa våra kunder att tolka dem och guida för att finna rätt väg framåt.

Vår vd Tord Svedberg och hans team arbetar kontinuerligt med att utveckla organisationen och våra erbjudanden. IVL har en unik bredd, en spetskompetens och ett arbetssätt som skiljer sig från andra forskningsinstitut. Vi arbetar både på uppdrag och med tillämpad forskning. Många kunder vittnar om hur IVL:s arbete hjälper dem att utveckla sin verksamhet och nå miljömålen. Men vi slår oss inte till ro; vi arbetar för att bli ännu mer snabbfotade och fortsätta att driva utvecklingen till nytta för miljön, klimatet och våra kunder.